Apteekkimaksun muututtua apteekkiveroksi vuoden 2017 osalta, on Fimea myös tehnyt omalta osaltaan muutoksia kalenterivuodelta 2017 annettavaan ilmoitukseen apteekin tulosta ja menoista. Tämä niin sanottu A-ilmoitus on perinteisesti pitänyt antaa viimeistään toukokuun alkupäivinä. Tänä vuonna aikataulu kuitenkin poikkeaa totutusta.

Fimealta saadun tiedon perusteella uusi ilmoituslomake ei vielä ole valmiina, mutta he työstävät sitä tällä hetkellä kovasti. Pyydettävät tiedot tulevat olemaan jokseenkin samoja, kuin enemminkin. Joitain tarkennuksia Fimealta on tulossa. Tiedot tullaan mahdollisesti ilmoittamaan nettilomakkeella. Se on vielä auki, miten tilitoimisto pääsee antamaan näitä tietoja apteekin puolesta. A-ilmoitukset tullaan todennäköisesti antamaan syys- lokakuun aikana.

Apti huolehtii asiakkaidensa A-ilmoitusten antamisesta. Käytännön seikoista ilmoitamme myöhemmin.