Joulun lähestyessä myös työntekijöiden lahjat ovat aina ajankohtainen aihe. Apteekki voi muistaa työntekijöitään merkkipäivälahjojen lisäksi erilaisilla muilla lahjoilla. Muista apteekin antamista lahjoista verovapaita ovat vain niin sanotut vähäiset muut lahjat, jos ne annetaan kollektiivisesti koko henkilökunnalle.

Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Myös esimerkiksi läksiäislahja voi olla vähäinen muu lahja, jos antamiskäytäntö koskee koko henkilökuntaa. Työntekijän saama vähäinen muu lahja on verovapaa, jos se on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena ja käytäntö koskee koko henkilökuntaa

Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Jos apteekki antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu palvelu tai yksilöity lahjakortti. Työntekijä voi myös valita lahjan apteekin määrittelemistä vaihtoehdoista. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat ovat kuitenkin aina työntekijän palkkaa.

Esimerkki: Apteekki antaa koko henkilökunnalle joululahjaksi osto-kortit, joilla työntekijät voivat valita itselleen haluamansa kirjan kymmenestä apteekin etukäteen valitsemasta vaihtoehdosta. Etu on työntekijöille verovapaa.

Toinen esimerkki: Apteekki antaa työntekijöilleen joululahjaksi 100 euron arvoiset lahjakortit osuuskapan myymälöihin, joiden käyttötarkoitusta ei ole rajattu. Tämä on rahaan verrattava suoritus ja näin ollen katsotaan työntekijöille palkaksi.

Lisätietoa henkilökunnalle annettavista lahjoista verottajan linkistä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkilökuntaedut-verotuksessa2/