Fimea on lähestynyt apteekkareita viikolla 37 vuoden 2017 taloustietokyselyllä. Kuten ennakkoon oli tiedossa, kysely on toteutettu verkkolomakkeena ja vastausaikaa on kuukausi, eli 12.10.2018 asti.

Fimea on laajentanut kyselyä ja kerää nyt sellaisia tietoja, joita ei aikaisempina vuosina ole kyselty. Tällaisia ovat mm. lääkemyynnin jakautuminen resepti- ja itsehoitolääkkeiden välillä, toimitettujen lääkemääräysten määrä sekä tiedot apteekin aukioloajoista. Lisäksi kyselyyn tulee täyttää apteekin taseen tietoja, joita ennen ei ole kysytty.

Apti vastaa kyselyihin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Lähetämme viikon 38 aikana asiakkaillemme tiedotteen, jossa käydään läpi kyselyyn vastaamiseen liittyviä yksityiskohtia.